Патрон Е27 карболит.угл.настен.,пласт.с приж.кольц

65.00

Описание

Патрон Е27 карболит.угл.настен.,пласт.с приж.кольц